VOC Pálava

Spolek VOC PÁLAVA

Vína originální certifikace lze v České republice vyrábět od roku 2004. Jde o způsob značení vín, kdy se u vína spíše zohledňují určité charakteristické znaky dané lokality, tzv. terroir, tedy označování dle místa původu hroznů.

Spolek VOC PÁLAVA, z.s. se sídlem v Perné bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 26.5.2010.

Zakládajícími členy sdružení jsou VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. a Tanzberg Mikulov, a.s. Od roku 2013 jsou dalšími členy BOHEMIA SEKT s r.o. , Ing. Miroslav Volařík  a ZMIKO, spol.s r.o.  - od roku 2015 přejmenované na Vinařství Červinka s r.o.

Rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace „VOC PÁLAVA“ vydané Ministerstvem zemědělství nabylo právní moci dne 13.7.2012.

Označení VOC PÁLAVA je možné přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůdy Ryzlink vlašský, který se právě v oblasti Pálavy vyznačuje jedinečným původem a neopakovatelnou originalitou.

Vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na registrovaných vinicích na území vymezeném částmi pozemních komunikací mezi obcemi Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Mikulov a Bavory.

Celková plocha území zaujímá plochu 2 108 ha, z čehož vinice tvoří 750 ha. Ryzlink vlašský je vysazen na 124 ha a aktuální plocha vinic registrovaných pro výrobu vína VOC PÁLAVA je 14 ha.

Vinice musí být obhospodařované minimálně podle současného pojetí integrované produkce  a není v nich povolena závlaha. Nová výsadba Ryzlinku vlašského se doporučuje s počtem keřů min. 4500 ks/ha.

Hrozny musí být zdravé, bobule s ušlechtilou plísní jsou vítány. Povolena je pouze ruční sklizeň. Víno by mělo být ve větší míře formované vinohradem (terroir), přičemž hektarový výnos nesmí překročit 5000 l/ha vinice, ve které byly sklizeny hrozny. Vína lze vyrábět pouze z hroznů révy vinné odpovídající charakteru jakostního vína s přívlastkem pozdní sběr, výběr z hroznů. Mošt pro výrobu vína musí mít 21° - 27° cukernatosti podle Normalizovaného moštoměru. Hrozny musí být zpracovány bez exogenních enzymů a jiných maceračních přídavných látek. Důležitá je minimalizace síření před kvašením, do moštu je povoleno přidávat max. 50 mg SO2/l moštu. Není povolen přídavek kyseliny askorbové. Doporučuje se minimálně 4 - hodinová macerace (včetně lisování) pro zvýraznění projevu terroir.