Vína originální certifikace lze v České republice vyrábět od roku 2004. Jde o způsob značení vín, kdy se u vína spíše zohledňují určité charakteristické znaky dané lokality, tzv. terroir, tedy označování dle místa původu hroznů.

Občanské sdružení VOC PÁLAVA, o.s. se sídlem v Perné bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 26.5.2010.

Zakládajícími členy sdružení jsou VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s., VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. a Tanzberg Mikulov, a.s.

Rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína originální certifikace „VOC PÁLAVA“ vydané Ministerstvo zemědělství nabylo právní moci dne 13.7.2012.

Označení VOC PÁLAVA je možné přiznávat pouze vínům vyrobeným z odrůdy Ryzlink vlašský, který se právě v oblasti Pálavy vyznačuje jedinečným původem a neopakovatelnou originalitou.

Vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na registrovaných vinicích na území vymezeném částmi pozemních komunikací mezi obcemi Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pavlov, Klentnice, Mikulov a Bavory.