VOC se rozšířilo

Na poslední valné hromadě byli oficiálně přijati další dva členové. Jsou to Vinařství Volařík z Mikulova a ZMIKO spol. s r.o. vinařství rodiny Červinků z Horních Věstonic. Aktuálně má sdružení šest členů.

Připojené obrázky

VV_Lahve_Venuse Volarik_web Foto člení vinařství Zmiko