Podmínky přijetí vína

  • Smyslové požadavky

    Vína musí zrát na kvasnicích min. 60 dní od konce fermentace nebo 90 dní od sklizně. Využití sudů pro školení vína je povoleno, ale pouze do té míry, aby nepřekrylo projevy terroir a odrůdy. Doporučuje se využití nových sudů maximálně do 10 % objemu vína, u jednou použitých sudů maximálně do 20 % objemu vína (druhé víno). Větší procentuální podíl vína v sudu je povolen u tzv. třetího vína. Vína mohou mít maximálně 12 g/l cukrů (vína suchá a polosuchá). Vína by měla být plná, extraktivní s minimálním bezcukerným extraktem 19 g/l.

Podmínky pro přiznání označení VOC PÁLAVA

- pouze vínům vyrobeným členy Sdružení z hroznů odrůdy Ryzlink vlašský

 - vína musí být vyráběna pouze z hroznů vypěstovaných na registrovaných vinicích na Území

vinice

- musí být obhospodařované minimálně podle současného pojetí integrované produkce

- není povolena závlaha

- hektarový výnos nesmí překročit 5000 l/ha

hrozny

- musí být zdravé, bobule s ušlechtilou plísní jsou vítány

- povolena je pouze ruční sklizeň

- musí být ověřeny Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (doklad SZPI o ověření hroznů tvoří přílohu Žádosti člena Sdružení o přiznání označení

- musí být zpracovány bez exogenních enzymů a jiných maceračních přídavných látek

- mošt - musí mít 21° - 27° NM

- důležitá je minimalizace síření před kvašením

- je povoleno přidávat max. 50 mg SO2/l moštu

- není povolen přídavek kyseliny askorbové

- doporučuje se minimálně 4 - hodinová macerace (včetně lisování)

- vína - musí zrát na kvasnicích min. 60 dní od konce fermentace nebo 90 dní od sklizně

- využití sudů pro školení vína je povoleno (doporučuje se využití nových sudů maximálně do 10 % objemu vína, u jednou použitých sudů maximálně do 20 % objemu vína (druhé víno), větší procentuální podíl vína v sudu je povolen u tzv. třetího vína)

- mohou mít maximálně 12 g/l cukrů (vína suchá a polosuchá)

- měla by být plná, extraktivní s min. bezcukerným extraktem 19 g/l

- musí vykazovat typické senzorické vlastnosti popsané ve Smyslových požadavcích na jakost Ryzlinku vlašského VOC PÁLAVA

- budou plněna pouze do skleněných lahví o obsahu 0,5 a 0,75 litru

- láhve mohou být uzavřeny pouze celokorkovými zátkami