Mapa území VOC

Sklizené vinné hrozny pro výrobu vína originální certifikace, pochází z území, které tvoří hřeben Pálavských vrchů. Hranici území vymezují části pozemních komunikací: -od křižovatky Spálena hospoda po silnici č. 420 do Dolních Věstonic, dále po silnici č.42117 do Pavlova a dále přes Klentnici po silnici č. 420 do Mikulova, zde hranice území vede ulicí Dukelskou a dále Žižkovou a ulicí Bezručovu k Mariánskému Mlýnu. Odtud vede hranice po polní cestě pod viniční záhumenky na ulici Zlámalovu a dál po křižovatku s ulicí Vídeňskou a navazuje na ulici Brněnskou. Dále ústí na silnici č. 52, po které vede hranice po odbočku do Bavor a dále po silnici č. 0521 do Bavor. Hranice pokračuje souběžně s místní komunikací, která je souběžná se silnicí č. 52 do Perné, kde ústí u domu č.p. 3. Po této komunikaci vede cyklostezka č. 5236 z Perné po silnici č. 42122 ke křižovatce Spálená hospoda.

Připojené obrázky

mapa voc