Způsob značení vín

U moravských vín je kvalitativní systém dělení podle cukernatosti hroznů ( °NM). Nyní se však rozvíjí druhým přínosný systém značení, který zohledňuje i půdu a specifika oblastí, kde je réva vypěstována. Vína dělíme z mnoha pohledů a vlastností. Můžeme rozdělovat víno dle obecných vlastností, podle barvy na bílé, růžové a červené, dále na vína tichá, šumivá a fortifikovaná, z pohledu chuti na suchá, polosuchá, polosladká a sladká, podle čichu na aromatická a nearomatická. Také podle způsobu výroby na reduktivní způsob, oxidativní způsob a karbonická macerace. Mezinárodně jsou používány dva systémy, germánský a románský. Germánský způsob značení vín dělí kvalitu vín dle cukernatosti hroznů a románský způsob značení vín – apelační systém.

  • Apelační systémy v jiných zemích a u nás

  • Germánský způsob značení

  • Románský způsob značení vín – apelační systém

    Proto byl u nás spuštěn i druhý evropský systém pohledu na kvalitu vín, který dělí vína nejen podle cukernatosti hroznů, ale také podle místa původu. Místo původu totiž dává vínům nezaměnitelný, jedinečný charakter a právě to je u vín VOC upřednostňováno. Tomuto systému se říká románský způsob nebo také apelační systém. V nejvyspělejších vinařských zemích (ve Francii, Itálii či ve Španělsku) se používá jen tento románský – apelační systém. V sousedním Rakousku existují již téměř 10 let souběžně oba systémy – tedy románský i germánský.

  • Nové značení