Nové značení

  • Nové označování: víno s CHOP (s chráněným označením původu)do této kategorie patří např.: jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé s.o., jakostní perlivé, jakostní likérové, VOC
  • nové označování: víno s CHZO (s chráněným zeměpisným označením)
    do této kategorie patří např.: zemské víno ( odrůdy v SOK + odrůdy určené pouze pro výrobu zemského vína )
  • nové označování: odrůdové víno bez CHOP/CHZO
    do této kategorie patří např.: odrůdové víno, perlivé, šumivé, likérové ( i směsi, kupáže s uvedením názvu
    odrůdy) - dříve stolní víno
  • nové označování: víno bez CHOP/CHZO
    do této kategorie patří např.: víno, perlivé, šumivé, likérové ( bez uvedení odrůdy) - dříve stolní víno
  • nové označování: ostatní
    do této kategorie patří např.: mladé víno v procesu kvašení, šumivé víno dosycené CO2, perliví víno dosycené
    CO2
  • nové označování: ostatní hroznový mošt
    do této kategorie patří např.: částečně zkvašený hroznový mošt z hroznů, burčák