Zatřiďování vín

Uživatelská příručka popisuje funkčnosti dostupné na portálu farmáře pro zástupce a členy sdružení/spolku vyrábějících vína s označením VOC (víno originální certifikace). Popisuje, například, jak prohlížet evidované informace o VOC, postupovat při podávání žádostí o zatřídění vína, příp. při vydávání rozhodnutí o přiznání označovat vybraná vína názvem dle daného VOC atp.